About Janus

Janus

El meu nom és Jaume Roca. Sóc un català del món. A la xarxa, però, em diuen Janus, com aquell antic déu romà.

Janus és el deu encarregat cada matí d'obrir les portes al Sol i de tornar-les a tancar, a la nit.
Janus és l'encarregat de la llum del món.
Janus és el deu de les dues cares en una. Una cara mira cap enrere, cap al passat, cap allò que va ser; l'altra cara mira cap endavant, cap al futur, per provocar el canvi que esdevindrà. Talment com el fotògraf que vol capturar un instant, que sempre és història, perquè perduri en el futur, eternament.

Com el déu Janus, per a mi, la fotografia, més que una passió, és una follia!

Troba'm també a:
lallumdejanus.blogspot

i amb els amics:
EspaiFotografic.cat
Col.lectiu Hidroquinona
BCNphotobloggers

Photography Equipment

Utilitzo tot allò que em permeti captar un instant i guardar-me'l per a mi